Søg
Close this search box.

Kom dine rygsmerter til livs

Kognitiv Funktionel Terapi (CB-CFT)

Kom dine rygsmerter til livs

Kogntiv Funktionel Terapi (CB-CFT)

Ultra kort

Kognitiv Funktionel Terapi (CB-CFT) er en af de mest moderne og videnskabeligt understøttede behandlingsformer vi har til at behandle rygsmerter i lænden, der har varet mere end 3 måneder.

Behandlingen sætter individet i centrum og kigger på hele billedet af det menneske, som lider af rygsmerter i lænden. Herigennem sikrer behandlingen at få dig hurtigst muligt tilbage til en hverdag, hvor dine smerter ikke længere er en begrænsning.

CB-CFT er en aktiv behandlingsform, som giver dig værktøjerne til selv at behandle din problemstilling, så du kan være mere uafhængig af behandlere i fremtiden.

Hvad er CB-CFT?

Du er ikke alene om, at være begrænset af rygsmerter. De fleste mennesker – faktisk op til 60-80% af alle – oplever nemlig rygsmerter i løbet af deres liv, og i Danmark rammer det ca. 800.000 af os årligt (1). Desuden er smerter i ryggen en af de hyppigste årsager til lægebesøg (12).

Derfor forskes der også i og udvikles mange forskellige behandlingsformer til at behandle kroniske rygsmerter. Dog er kroniske eller længerevarende rygsmerter meget komplekse og selv hvis du har prøvet mange forskellige behandlinger uden held, så er der stadig lys forude!

Det ser nemlig ikke ud til, at vi kun kan pege på én faktor som værende den eneste årsag til smerterne og vi bliver derfor nødt til at se og behandle kroniske eller længerevarende rygsmerter som et multifaktorielt problem. Det kan du læse mere om i “Et opdateret syn på lændesmerter”.

Rygsmerter er hyppige

Rygsmerter er en af de hyppigste årsager til lægebesøg (12).

Peter OSullivan - Kom dine rygsmerter til livs: Kognitiv Funktionel Terapi (CB-CFT) - Smertefribevægelse
Den internationalt anerkendt forsker Peter O'Sullivan har udbredt CB-CFT.

En australsk forskergruppe med den internationalt anerkendte forsker Peter O’Sullivan i spidsen, har udbredt behandlingsformen Kognitiv Funktionel Terapi (CB-CFT).

CB-CFT som behandlingstilgang tager højde for mange forskellige faktorer, og er udviklet til at individualisere behandlingen til folk, der lider af længerevarende rygsmerter.
Tilgangen er meget fleksibel og kan hele tiden justeres til dig og dine individuelle behov, samt de problemstillinger som kan opstå undervejs i et behandlingsforløb. 

CB-CFT har nemlig til formål at kigge på alle de faktorer i dit liv, der kan bidrage til at fastholde dine rygsmerter. CB-CFT er derfor en af de mest moderne og videnskabeligt understøttede behandlingsformer til behandling af kroniske eller længerevarende rygsmerter.

En af de mest moderne behandlingsformer

CB-CFT er en af de mest moderne og videnskabeligt understøttede behandlingsformer til behandling af kroniske eller længerevarende rygsmerter.

Hvordan foregår en CB-CFT behandling?

Det er vigtig at fastslå, at CB-CFT behandling kun er til at behandle længerevarende rygsmerter, hvor der ikke er tegn på alvorlig sygdom, f.eks. brud, kraftnedsættelse eller føleforstyrrelser i benet eller problemer med vandladning (2).

Er du i tvivl, om der skulle være underliggende alvorlige årsager til dine rygsmerter, bør du altid opsøge din læge.

Som led i behandlingen med CB-CFT, foretages der en bred og grundig klinisk undersøgelse.

Undersøgelsen starter med et interview, som først og fremmest går ud på at afdække din smertehistorik, og slutter med at du fortæller, hvordan du forstår dine smerter. Interviewet indeholder som minimum disse 9 punkter:

 1. Din smertehistorie og hvad der skete i dit liv i den tidsperiode, hvor smerterne indtraf. Det kan både være i forbindelse med øget aktivitetsniveau over det sædvanlige, dine sociale relationer, psykisk stress, arbejdsstress, alkohol, rygning, og om tilstedeværelsen af et akut traume eller om smerterne opstod mere snigende.

 2. Hvad kan provokere og evt. lindre smerterne ift. kropsholdning, bevægelse, belastning og hvile.

 3. Din forståelse af smerterne og din situation, som inkluderer overbevisninger i forhold til årsagen til dine smerter, fremtidig ting der kan forårsage smerter, hvordan du vælger at kontrollere og håndtere smerterne, hvor nemt du har ved at forudsige dine smerter, hvor ondt du har i forskellige situationer, mm.. Her vil dine scanningsbilleder også blive gennemgået og diskuteret, især hvis de er med til at styrke negative overbevisninger, som kan tænkes at spille en rolle i smerterne.

 4. Følelsesmæssig reaktion til smerterne, såsom frygt, smerte-relateret distress (eng: bekymring) og nuværende sociale kontekst.

 5. Adfærdsmæssig reaktion til smerterne, herunder strategier til at håndtere smerte, undgåelse eller udholdelse af smerte, beskyttelse mod smerte, kropsholdning eller bevægelser der søger væk fra smerte. Derudover kigger man på negative livsstilsfaktorer, som kan få dig til at undgå eller håndtere smerterne i en negativ retning.

 6. Hvilke aktiviteter har værdi for dig i dit liv, og hvilke er smertefulde eller hvilke undgår du helt?

 7. Dit generelle helbred, træthedsniveau og andre helbredsmæssige tilstande, som forskning viser kan have indflydelse på smerter.

 8. Identificere barrierer, som forhindrer dig i at engagere i en for dig sund livsstil.

 9. Dine individuelle mål i forhold til dit smerteforløb, samt barriere dertil og forventninger til forløbet.


Efter interviewet laves en funktionel adfærdsanalyse. Denne tager udgangspunkt i de meningsfulde aktiviteter og bevægelser, som du har identificeret i dit liv.
Her undersøger vi både din kropsholdning, samt de aktiviteter og bevægelser, du har givet udtryk for er smertefulde, frygter og/eller helt har undgået på grund af dine smerter, og observerer hvordan du vælger at udføre disse. Derudover vil vi sammen også identificere dine overbevisninger, følelser og kropslige reaktioner til dine smerter, i forbindelse med en given aktivitet eller bevægelse.

Den funktionelle adfærdsanalyse

Vi undersøger både din kropsholdning, samt de aktiviteter og bevægelser, du har givet udtryk for er smertefulde, frygter og/eller helt har undgået på grund af dine smerter, og observerer hvordan du vælger at udføre disse. Derudover vil vi sammen også identificere dine overbevisninger, følelser og kropslige reaktioner til dine smerter, i forbindelse med en given aktivitet eller bevægelse.

Slutteligt afprøver vi forskellige aktiviteter og bevægelser, som har til formål omgående at reducere dine smerter.

På baggrund af undersøgelsens fund bliver dit behandlingsforløb tilrettelagt ud fra fire hovedkomponenter. Disse fire komponenter er kognitiv træning, funktionel bevægelsestræning, funktionel integrering, samt fysisk aktivitet og livsstilsændring.

De fire komponenter i CB-CFT

1. Kognitiv træning
At udvide din forståelse for dine smerter og hvorfor du fortsat har dem. Formålet med dette er at gøre dig i stand til bedre at håndtere og behandle dine smerter, fordi du forstår dem bedre.

2. Funktionel bevægelsestræning
Specifik træning af bevægelser målrettet til de områder og situationer, hvor smerter begrænser dig.

3. Funktionel integrering
Gradvist at eksponere dig overfor de problemområder og begrænsninger, du oplever i dit liv.

4. Fysisk aktivitet og livsstilsændring
Hjælp og sparring til at ændre vaner og adfærd, der videre vil kunne gøre dig mindre begrænset af dine smerter. Der kan arbejdes med fysisk aktivitet, stress, kost, søvn, rygning, osv.

I behandlingsforløbet lægges der stor vægt på at opdatere dig på den nyeste viden indenfor smerteforskning, som er relevant for netop dig og giver dig en mere hensigtsmæssig forståelse af dine smerter. Forstår du dine smerter bedre, kan du også tage bedre beslutninger og dermed håndtere dem bedre i din hverdag. Denne forståelse og klarhed vil også give dig en større tryghed i årsagen til dine smerter.

For maksimal effekt bruger vi forskellige forklaringsmodeller, metaforer og billedsprog, som tager udgangspunkt i din smertehistorie, så du lettere kan forstå den komplekse neurofysiologi bag dine smerter. Vil du vide mere om grundlaget for hvorfor du bør forstå mere om dine smerter for at øge behandlingseffekten, kan du læse vores artikel “Derfor bør du lære om smerte”.

Derudover vil vi gradvist og kontrolleret arbejde med at få dig tilbage til at lave de aktiviteter og bevægelser, der betyder noget for dig.

Løbere
Vi vil gradvist og kontrolleret arbejde med at få dig tilbage til at lave de aktiviteter og bevægelser, der betyder noget for dig.

En dybdegående tilgang

CB-CFT er altså en dybdegående tilgang til behandling, der tager udgangspunkt i at behandle dig som person og ikke kun dine smerter.

Et eksempel med løb
Lad os som et eksempel kigge på løb.
Forestil dig, at du har haft knæsmerter i 2 år, der helt har holdt dig fra at løbe. Som udgangspunkt kunne man starte med blot at lave øvelser, der minder om løb, hvor du ikke oplever forværring af dine smerter. Herfra kan du så gradvist bygge op til sværere øvelser og senere langsomt begynde at løbe lidt, indtil du er helt tilbage til løb igen. Især hvis der er nogle bevægelser, du frygter og helt holder dig fra, vil man sætte bevægelsen eller aktiviteten på et niveau, hvor du ikke oplever smerter eller en forværringen dagen efter. 

Livsstil kan spille en rolle
Der kan også arbejdes med livsstilsændringer ud fra de faktorer, som bliver identificeret i undersøgelsen, som påvirker dig negativt.

Det kan være søvn, kost, fysisk aktivitet, stress, rygning, osv.. Det er vigtigt at sige, at disse livsstilsfaktorer ikke nødvendigvis har en direkte indvirkning på smerter, men at virkningsmåden kan være mere indirekte.

Mangel på søvn kan eksempelvis medføre til øget sensitivering i nervesystemet og dermed en nedsat tolerance over for smertefulde påvirkninger. Derudover kan søvnmangel også give dig mindre overskud til f.eks. at udføre din genoptræning. Og du har sikkert også oplevet, at når du er træt, så har du sværere ved at træffe de valg, der gør, at du får en nærende kost, der støtter dig i jagten på dine mål og din generelle sundhed. Det er tydeligt, at søvnmangel kan påvirke mange aspekter af dit liv, som kan gøre det sværere for dig at komme dine smerter til livs – og derfor er det vigtigt at adressere i behandlingen.

CB-CFT er altså en dybdegående tilgang til behandling, der tager udgangspunkt i at behandle dig som person og ikke kun dine smerter. Derfor vil du også i stor grad opleve at blive inddraget i behandlingen, så der arbejdes med præcis de ting, der kan skabe den største positive forandring for dig i dit liv og for dine smerter.

Hiking 2 - Kom dine rygsmerter til livs: Kognitiv Funktionel Terapi (CB-CFT) - Smertefribevægelse
Du vil blive inddraget i behandlingen, så der arbejdes med præcis de ting, der kan skabe den største positive forandring for dig i dit liv og for dine smerter.

Er CB-CFT bedre end andre behandlingsformer?

Det lyder alt sammen godt: en individualiseret behandlingstilgang der bygger på en bred og grundig undersøgelse.

Men er CB-CFT bedre end anden slags behandling, hvis man døjer med længerevarende rygsmerter?

CB-CFT er stadig relativt nyt indenfor forskningsverdenen, og der findes derfor ikke mange randomiserede kontrollerede studier på området. Denne undersøgelsestype er guldstandarden inden for undersøgelse af effekten af en ny behandling i forhold til standard- eller ingen behandling.

Derfor bliver vi nok også nødt til at have yderligere forskning på området, før vi endegyldigt kan sige, hvilken effekt CB-CFT har sammenlignet med andre behandlingsformer. Lad os kigge nærmere på hvad den nuværende forskning siger omkring CB-CFTs effekt sammenlignet med andre behandlingsformer.

I 2012 undersøgte fysioterapeut Vibe Fersums forskergruppe effekten af CB-CFT behandling på en gruppe mennesker sammenlignet med en anden gruppe, der fik manuel behandling og core-træning. Behandlingen forløb over 3 måneder.

De fandt, at CB-CFT behandlingen havde en markant bedre effekt på både deltagernes smerter og funktionsniveau end den anden behandling. Ikke nok med det, så viste effekten af behandlingen sig også at være vedvarende selv efter 12 måneder, hvor deltagerne der havde fået behandling med CB-CFT fortsat klarede sig markant bedre (3).

Behandlingseffekt af CB-CFT

Forskerne fandt, at CB-CFT behandlingen havde en markant bedre effekt på både deltagernes smerter og funktionsniveau end den anden behandling (3).

I 2019 udgav samme forskergruppe et nyt studie, hvor de fulgte op på de samme deltagere fra førnævnte studie, men med formålet at undersøge langtidseffekterne af CB-CFT, tre år efter de oprindeligt havde fået behandlingen. Her så man, at CB-CFT-gruppen fortsat klarede sig bedre på funktionsniveau, men at der på lang sigt ikke var forskel på smerter mellem de to grupper.

CB-CFT var således i stand til mere effektivt at reducere smerter kortvarigt, men i og med de som sagt havde et fortsat højere funktionsniveau, var de trods alt ikke begrænset af deres smerter på samme måde som dem, der modtog manuel behandling og core-træning (4).

I 2019 undersøgte en anden gruppe forskere også behandlingsformen, men denne gang med fokus på CB-CFT som et individuel behandlingsforløb, sammenlignet med et gruppeforløb bestående af smerteundervisning, træning og afspænding.

Her fandt de også, at dem der var i behandlingsforløb med CB-CFT fik højere funktionsniveau, end dem der var i gruppeforløbet, mens begge grupper oplevede en sammenlignelig reduktion af smerter (5).

Forskningen tyder derfor på, at CB-CFT kan tilbyde dig, som har længerevarende eller kroniske rygsmerter, en overordnet bedre og bredere behandlingseffekt sammenlignet med eksisterende behandling. Dette bakkes op af flere studier udover ovenstående (6,7,8).

En overordnet bedre og bredere effekt

Forskningen tyder derfor på, at CB-CFT kan tilbyde dig, som har længerevarende eller kroniske rygsmerter, en overordnet bedre og bredere behandlingseffekt sammenlignet med eksisterende behandling.

Hvad betyder CB-CFT for dig?

CB-CFT er en aktiv behandlingsform. Det betyder, at du selv skal gøre en indsats, da din behandler i højere grad fungerer som en sparringspartnere og vejleder, der guider dig nærmere dit mål.

CB-CFT hjælper dig således med at blive mere uafhængig af behandlere i fremtiden, da du gennem øget forståelse og forskellige værktøjer opbygger evnen til selv at håndtere og behandle dine smerter. Derfor vil du også opleve at være en central spiller i behandlingen og have større medbestemmelse i forløbet, således at det bliver tilpasset dig og dine mål.

Rygsmerte mand - Kom dine rygsmerter til livs: Kognitiv Funktionel Terapi (CB-CFT) - Smertefribevægelse
Søren er en 49-årig tandlæge, som har døjet med rygsmerter gennem seks år. Hør hans historie med CB-CFT (9).

Et eksempel fra den virkelige verden
Lad os kigge på et praktisk eksempel fra den virkelige verden, på hvordan et forløb med CB-CFT kan se ud (9):

Søren er en 49-årig tandlæge, der har døjet med kroniske rygsmerter i seks år. Før det levede han ellers et helt normalt liv, og var aktiv med både styrketræning og fodbold. Men en dag for seks år siden, da han var ude og lege med hans børn, begyndte han pludseligt at have ondt i lænden.

Smerterne tiltager og behandlingerne hjælper ikke
Smerterne blev værre i løbet af dagen i en sådan grad, at det endte med at forstyrre hans søvn den nat. Han var nødt til at stå op og tage noget smertestillende. Dagen efter opsøgte han lægen, da han tilmed begyndte at være følelsesløs i det ene ben. Lægen sendte ham til en scanning, hvilken senere viste, at han havde degenerative forandringer to steder i ryggen hhv. mellem L4/L5 og L5/S1. Lægens anbefaling var at han skulle opereres, hvilket Søren helst ville undgå. I stedet prøvede han en række mere eller mindre alternative behandlingsformer, såsom akupunktur, hydroterapi og holdningskorrigerende øvelser. Der var dog ingen af behandlingerne, der virkede for ham. 

Tilbagevenden til arbejde efter sygemelding
Efter at have været sygemeldt i et stykke tid, vendte han tilbage til arbejde. Hans rygsmerter holdte ham dog fortsat fra at dyrke både styrketræning og fodbold. Disse rygsmerter varede ved i seks år, hvor han dagligt var præget af dem og oplevede dem som en stor begrænsning. Efter nogen tid oplevede han endnu en kraftig opblussen af smerter. Han måtte igen sygemelde sig, blev fuldstændig inaktiv og forlod knap nok sofaen i en hel måned grundet meget stærke smerter.

Søren tog igen til lægen og blev endnu engang henvist til scanning. Ikke nok med hans kendte degenerative forandringer i hvirvlerne mellem L4/L5 og L5/S1, viste scanningen nu, at han nu også havde samme forandringer mellem L1/L2! Lægens eneste anbefaling var endnu engang, at han skulle have en operation, da han mente at smerterne skyldtes forsnævrede pladsforhold i rygsøjlen, hvilket trykkede på hans nerver.

Søren starter med CB-CFT
I stedet for operation valgte Søren at starte i et forløb hos en behandler der arbejdede ud fra CB-CFT principper. Ved opstarten gennemgik de sammen hele hans historie, og Søren fik lavet en grundig undersøgelse af både hans bevægelser og de eventuelle livsstilsfaktorer, der kunne påvirke hans smerter. Derefter bestod behandlingen blandt andet i, at udvide Sørens forståelse af smerter, samt at arbejde med begrænsende overbevisninger. Sørens begrænsende overbevisninger var, bl.a.:

 • at smerte altid betyder, at noget er gået i stykker 
 • at det ikke måtte gøre ondt, når han træner og bevæger sig
 • at operation nu var den eneste måde, han kunne opnå bedring

   

Derudover blev Søren gennem træning og bevægelse gradvist udsat for at bruge ryggen igen med det formål at genoptage de bevægelser og aktiviteter, han havde undgået af frygt for at forværre smerterne.

En hurtig fremgang med bedre forståelse
Allerede en uge inde i behandlingen begyndte hans smerter at bedres og han oplevede færre begrænsninger. Dette hjalp ham tilbage på arbejde og han begyndte sågar at løbe.

Tre uger efter behandlingen var han smertefri med havde nærmest ingen begrænsninger.

Seks uger senere var han fortsat smertefri og oplevede nu ingen begrænsninger overhovedet! Det var som om, han havde fået hans liv tilbage, på samme måde som det var, før hans kroniske smerter startede for seks år siden.

Især den opdaterede forståelse af hans smerter, gjorde at han havde fået en øget tillid til sin ryg. Han turde at bruge den mere, hvilket fremskyndte hans genoptræning. Det var nu ikke længere utrygt for ham at opstarte selv de aktiviteter, han ellers oplevede smerter ved.

Opdateret forståelse øgede tillid

Især den opdaterede forståelse af smerterne gjorde at han havde fået en øget tillid til sin ryg. Han turde at bruge den mere, hvilket fremskyndte hans genoptræning.

Denne historie er ikke unik.

Der findes flere beretninger om CB-CFT behandling, hvor man på relativt kort tid har hjulpet personer med kroniske rygsmerter frem til at være mindre begrænset af deres smerter og givet dem værktøjerne, der i sidste ende gjorde dem helt smertefrie (10,11).

Hiking 1 - Kom dine rygsmerter til livs: Kognitiv Funktionel Terapi (CB-CFT) - Smertefribevægelse
Der er rigtig meget du selv kan gøre, for at få dit liv tilbage.

Hvad kan jeg selv gøre?

Fordelen ved CB-CFT er, at du selv er i kontrol i behandlingen og derfor ikke nødvendigvis er afhængig af en behandler.

Der er således en hel del, du kan gøre allerede nu. Der findes en del viden omkring moderne smerteforståelse frit tilgængeligt på internettet. Du kan evt. læse vores artikler “Hvad er smerte?”, “Opdateret smertebehandling” og se vores mange videoer. Her kan du starte allerede i dag med at få en opdateret forståelse af dine smerter, som kan hjælpe dig med nemmere at håndtere smerter i din hverdag. 

Derudover ser det ud til, at bevægelse og fysisk aktivitet generelt er vigtigt i behandlingen af rygsmerter, hvilket du kan læse mere om i “Et opdateret syn på lændesmerter”.

Således kan du allerede nu starte med at være mere aktiv med noget du finder sjovt, spændende og meningsfyldt. Uanset om det er gåture i skoven, cykling, løb, øvelser hjemme i stuen, osv. Det vigtige er blot, at du starter på et tilpas niveau ud fra, hvad du kan i dag. Til at finde ud af dette, kan vi varmt anbefale artiklen “Gradvis genoptræning”.

Sidst kan du også tage et kig på forskellige livsstilsfaktorer, f.eks. kost, søvn, stress eller rygning, da disse kan have en negativ effekt på smerter. Du kan evt. lave en liste med op til ti livsstilsfaktorer, du mener påvirker dig negativt, og derefter udvælge tre, som du vil arbejde fokuseret med.

Behandling med CB-CFT ser alt i alt ud til at være en af de bedste behandlingsmetoder til kroniske rygsmerter. Behandlingen giver dig kontrollen tilbage, så du selv får muligheden for, at gøre mere for at komme dine smerter til livs og således være uafhængig af behandlere i fremtiden. 

Den gradvise genoptræning er også en vigtig del i din vej mod bedring. Herunder har vi lavet en guide til hvordan du kan begynde denne rejse.

Du skal kontakte lægen hvis..

• Du mister kontrollen over vandladning, afføring eller seksuelle funktion
• Du har uforklarlige føleforstyrrelser i kroppen
• Du oplever meget nedsat kraft/styrke
• Du har mindsket følesans omkring skridtet
• Du har svært ved at gå
• Du har uforklarig feber, ubehag/utilpashed eller vægttab

Du kan med fordel benytte nedenstående punkter på din “genoptræningsrejse”.

1. Planlæg og følg din fremgang
 • Udform en trænings/aktivitetsplan der gradvist øger mængden af aktivitet og/eller belastningen.
 • Følg op på din fremgang. Eventuelt hver 14. dag eller hver måned kan du følge udviklingen i dit funktionsniveau. 
2. Det må gerne gøre lidt ondt, når du træner
 • Det må gerne gøre ondt når du træner så længe du føler dig tryg og OK med smerterne og at du har en fornemmelse af at smerterne falder til niveauet før træning i løbet af 24-48 timer.
 • Du kan spørge dig selv om du føler dig OK nu og OK senere.
3. Træn efter dagsform – hold dig i gang, men acceptér dårlige dage!
 • Acceptér at alle dage ikke er lige gode. Selvom du har ondt så kan du heldigvis stadig træne. Du kan enten modificere aktiviteten ved f.eks. at nedsætte intensiteten og/eller varigheden den pågældende dag eller lave en anden aktivitet.
Bevægelsesøvelser
Styrkeøvelser – Hoftefokuserede hingebevægelser
Styrkeøvelser – Benfokuserede lungebevægelser
Styrkeøvelser – Squat-bevægelser
Styrkeøvelser – Rotations- og sidebevægelser

1) Lændesmerter – lave rygsmerter. (2018, 15. 08). Sundhed.dk. Lokaliseret den 14.10 2020 på https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/fysmed-og-rehab/tilstande-og-sygdomme/ryg-nakke-og-bryst/laendesmerter-lave-rygsmerter/

 

2) O’Sullivan, P. B., Caneiro, J. P., O’Keeffe, M., Smith, A., Dankaerts, W., Fersum, K., & O’Sullivan, K. (2018). Cognitive Functional Therapy: An Integrated Behavioral Approach for the Targeted Management of Disabling Low Back Pain. Physical Therapy, 98(5), 408–423. doi:10.1093/ptj/pzy022

 

3) Vibe Fersum, K., O’Sullivan, P., Skouen, J. S., Smith, A., & Kvåle, A. (2012). Efficacy of classification-based cognitive functional therapy in patients with non-specific chronic low back pain: A randomized controlled trial. European Journal of Pain, 17(6), 916–928. doi:10.1002/j.1532-2149.2012.00252.x 

 

4) Vibe Fersum K, Smith A, Kvåle A, Skouen JS, O’Sullivan P. Cognitive functional therapy in patients with non-specific chronic low back pain-a randomized controlled trial 3-year follow-up. Eur J Pain. 2019 Sep;23(8):1416-1424. doi: 10.1002/ejp.1399. 

 

5) O’Keeffe, M., O’Sullivan, P., Purtill, H., Bargary, N., & O’Sullivan, K. (2019). Cognitive functional therapy compared with a group-based exercise and education intervention for chronic low back pain: a multicentre randomised controlled trial (RCT). British Journal of Sports Medicine, bjsports–2019–100780.

 

6) O’Sullivan, K., Dankaerts, W., O’Sullivan, L., & O’Sullivan, P. B. (2015). Cognitive Functional Therapy for Disabling Nonspecific Chronic Low Back Pain: Multiple Case-Cohort Study. Physical Therapy, 95(11), 1478–1488. doi:10.2522/ptj.20140406 

 

7) Kasper Ussing, MMT, Per Kjaer, PhD, Anne Smith, PhD, Peter Kent, PhD, Rikke K Jensen, PhD, Berit Schiøttz-Christensen, PhD, Peter Bruce O’Sullivan, FACP, PhD, Cognitive Functional Therapy for People with Nonspecific Persistent Low Back Pain in a Secondary Care Setting—A Propensity Matched, Case–Control Feasibility Study, Pain Medicine

 

8) Vaegter, H. B., Ussing, K., Johansen, J. V., Stegemejer, I., Palsson, T. S., OʼSullivan, P., & Kent, P. (2020). Improvements in clinical pain and experimental pain sensitivity after cognitive functional therapy in patients with severe persistent low back pain. PAIN Reports, 5(1), e802.

 

9) Meziat Filho, N., Mendonça, R., & Nogueira, L. A. C. (2016). Lack of confidence in the lower limb: Cognitive Functional Therapy (CFT) for a unilateral loading impairment in chronic non-specific low back pain. Case report. Manual Therapy, 25, 104–108.

 

10) Meziat Filho, N. (2016). Changing beliefs for changing movement and pain: Classification-based cognitive functional therapy (CB–CFT) for chronic non-specific low back pain. Manual Therapy, 21, 303–306.

 

11) Irfan, M. (2016). Application of classification based cognitive functional therapy for a patient with lumbar spinal stenosis: A case report. Manual Therapy, 23, 124–127.


12) Lændesmerter, lumbago. Udgivet af Sundhed.dk. Internetadresse: https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/knogler-muskler-og-led/symptomer/laendesmerter-lumbago/ – Besøgt d. 16.10.2019 (Internet)