Søg
Close this search box.

Smertefribevægelse ApS
Mossøvej 2
8240 Risskov
CVR: 40566562
+45 70 60 40 16
kontakt@smertefribevaegelse.dk

Handelsbetingelser for behandlingsforløb

Når du indgår et forløb accepterer du samtidig nedenstående handelsbetingelser. Handelsbetingelser fremsendes via e-mail forud for betaling. Eventuelle indsigelser til betingelserne skal meddeles til kontakt@smertebefribevaegelse.dk inden betaling.


Betaling
Du kan enten vælge at betale med bankoverførsel eller MobilePay.
Forløbet betales forud, og betaling skal ske forud for forløbets opstartssession, medmindre andet er aftalt.

Du kan enten vælge at betale forløbet fordelt over antallet af månedlige rater som er tilknyttet til din forløbspakke (se nedenfor), eller betale den fulde ydelse.

5 sessioner: 3 rater
10 sessioner: 6 rater
20 sessioner: 12 rater
30 sessioner: 18 rater


Udeblivelse og for sent afbud
Skulle du blive forhindret i at møde op til en aftale skal du melde afbud senest kl. 18 dagen før aftalen. Ved afbud senere end kl. 18 dagen før, kan din aftale IKKE flyttes, og vil derfor tælles som en benyttet session. Dette gælder også ved sygdom eller udeblivelse uden afbud. Afbud skal afgives på mail direkte til din behandler eller ved at ringe til 70 60 40 16. Skulle du være forsinket til en session, er det ikke muligt at forlænge sessionen, og den vil afsluttes til aftalt tid.
OBS Forsikringskunder: Hvis din behandling er helt eller delvist dækket af din forsikring, skal du være opmærksom på, at forsikringen ikke dækker ved for sent afbud og du vil derfor selv blive opkrævet beløbet for den udeblevet session.


Afbrydelse af forløbet før tid og refundering

Er du tilfreds med dine resultater, eller er der anden årsag til at du vil afbryde samarbejdet, kan forløbet afbrydes før det på forhånd aftalte antal sessioner er afholdt, og der vil kun skulle afregnes for antal afholdte sessioner, som i tabellen nedenfor:

927 kr pr. session/konsultation (svt. 50 min) ved mindre end 10 sessioner afholdt.
807 kr pr. session/konsultation (svt. 50 min) ved mindre end 20 sessioner afholdt.
750 kr pr. session/konsultation (svt. 50 min) ved mindre end 30 sessioner afholdt.

*Vær opmærksom på, at opstartssessionen på 1 time og 40 min dækker over 2 konsultationer på 50 min.

Er der aftalt en ratebetalingsordning, skal eventuelle tilbageværende rater for allerede afholdte sessioner stadig afregnes.


Forløbets afholdelse
Dine sessioner vil enten blive afholdt på vores klinik på i Aarhus på Mossøvej 2, 8240 Risskov, i Aalborg på Lyngvej 3, 9000 Aalborg eller online. Der er mulighed for igennem forløbet at veksle mellem online- eller fysisk session.

Du kan altid kontakte Smertefribevægelse eller din behandler for at svar på spørgsmål gennem dit forløb. Dog må det ikke forventes, at der svares uden for sædvanlig åbningstid.


Journalføring
I forbindelse med dit forløb udføres journalføring, for at kunne give dig den bedst mulige behandling. Ved at godkende handelsbetingelserne, giver du tilladelse til journalføring og opbevaring af oplysningerne, jf. Persondataloven § 7 og § 8. Du giver samtidig tilladelse til, at Smertefribevægelse ApS eller din behandler må kontakte dig i forbindelse med eventuelle undersøgelser/forskningsprojekter eller lignende, med det formål at belyse behandlingsindsatsens virkning/anvendelsesmuligheder/begrænsninger. 

Der gøres opmærksom på, at den registrerede har rettigheder, jf. Persondataloven, Lov nr. 429 af 31 maj 2000, vedr. Behandling af personoplysninger i form af indsigt, jf. § 31, indsigelse, jf. § 35 og mulighed for sletning af urigtige og vildledende oplysninger, jf. § 37. Endvidere er det muligt til enhver tid at trække sin tilladelse/samtykke tilbage, jf. § 38. For yderligere oplysning henvises til www.datatilsynet.dk og vores privatlivspolitik (GDPR) på www.smertefribevaegelse.dk/privatlivspolitik


Tavshedspligt og fortrolighed
Vi har som behandlere til enhver tid tavshedspligt – før, under og efter forløb med klienten. Eventuelle billeder der tages under forløbet, vil ikke blive offentliggjort uden dit samtykke hertil.

Alt udleveret materiale, herunder behandlingsplan og adgang til Smerteakademiet, er personlige og må ikke videregives eller offentliggøres uden Smertefribevægelse ApS samtykke hertil.


Ansvar
Al træning og modtagelse af undervisning sker på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i træning hos os. Smertefribevægelse ApS eller din behandler tager ikke ansvar for personskader, som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.


Sygeforsikringen “danmark”
For klienter med aktivt medlemskab af Sygeforsikringen Danmark gælder nedenstående.
Ved indgåelse af et forløb, giver du hermed tilladelse til, at Smertefribevægelse indberetter dine konsultationer til Sygeforsikringen Danmark. Du er orienteret om, at dit navn og CPR-nummer anvendes i forbindelse med indberetningen, samt at du skal oplyse om medlemskab ved første samtale, da Smertefribevægelse ikke kan indberette med tilbagevirkende kraft.

Brug af private sundhedsforsikringer
Der er forskellige takster på hvad din sundhedsforsikring vil dække. Derfor kan vi ikke på forhånd sige, hvor stor en del af dit forløb der kan dækkes herigennem.

Du bør altid referere til det brev eller betalingsgaranti, du har modtaget fra din forsikring, da du heri vil kunne finde svar på dækning.

Smertefribevægelse har intet mandat til at påvirke din dækning, og kan ikke holdes til ansvar for at vide eller informere dig om, hvor meget din forsikring vil dække. Det er dit ansvar at holde dig informeret, og er en sag mellem dig som privatperson og din forsikring.

Handelsbetingelser for Smertebehandler-uddannelsen

Når du tilmelder dig et eller flere moduler på Smertebehandler-uddannelsen, accepterer du samtidig disse handelsbetingelser.

Framelding
Vi tilbyder fuld refusion indtil 30 dage før hvert enkelt moduls afholdelse. Ved framelding til et modul mindre end 30 dage før afholdelse ydes ingen refusion. Du kan dog få flyttet din plads til næste gang modulet afholdes. Framelding skal altid ske skriftligt på mail til kontakt@smertefribevaegelse.dk.

Sygdom
Ved akut opstået sygdom kan tilmeldte få reserveret plads til næste gang modulet afholdes. Afmelding grundet sygdom skal altid ske skriftligt på mail til kontakt@smertefribevaegelse.dk.

Aflysning
Ved for få deltagere kan vi være nødsaget til at aflyse et modul. I tilfælde af dette vil tilmeldte rettidigt få besked via mail, og flytning til andet modul eller refundering vil blive ordnet herefter.