Smertefribevægelse

Smertefribevægelse ApS
Mossøvej 2
8240 Risskov
CVR: 40566562
+45 70 60 40 16
kontakt@smertefribevaegelse.dk

Handelsbetingelser for behandlingsforløb

Når du indgår et forløb accepterer du samtidig nedenstående handelsbetingelser.


Betaling
Du kan enten vælge at betale med bankoverførsel eller MobilePay.
Forløbet betales forud, og betaling skal ske forud for forløbets opstartssession, medmindre andet er aftalt.


Udeblivelsesgebyr ved afbud mindre end 24 timer før aftalt session
Ved afbud mindre end 24 timer før aftale, kan din session ikke flyttes, og du vil blive opkrævet et udeblivelsesgebyr på 399,-. Dette gælder også ved sygdom eller udeblivelse uden afbud. Ved afbud mere end 24 timer før aftale, kan du få sessionen flyttet til et senere tidspunkt. Afbud skal afgives på mail direkte til din behandler eller ved at ringe til 70 60 40 16. Skulle du være forsinket til en session, er det ikke muligt at forlænge sessionen, og den vil afsluttes til aftalt tid.


Afbrydelse af forløbet før tid og refundering

Er du tilfreds med dine resultater, eller er der anden årsag til at du vil afbryde samarbejdet, kan forløbet afbrydes før det aftalte antal sessioner er afholdt. Dog udregnes en ny forløbspris på baggrund af antal afholdte sessioner, som ses i tabellen nedenfor:

Kr. 927,- pr. konsultation (50 min) ved mindre end 10 sesssioner afholdt.
Kr. 807,- pr. konsultation (50 min) ved mindre end 20 sesssioner afholdt.
Kr. 750,- pr. konsultation (50 min) ved mindre end 30 sesssioner afholdt.

Er der aftalt en ratebetalingsordning, skal eventuelle tilbageværende rater for allerede afholdte sessioner stadig afregnes.


Forløbets afholdelse
Dine sessioner vil enten blive afholdt på vores klinik på i Aarhus på Mossøvej 2, 8240 Risskov, i Aalborg på Lyngvej 3, 9000 Aalborg eller online. Der er mulighed for igennem forløbet at veksle mellem online- eller fysisk session.

Du kan altid kontakte Smertefribevægelse eller din behandler for at svar på spørgsmål gennem dit forløb. Dog må det ikke forventes, at der svares uden for sædvanlig åbningstid.


Journalføring
I forbindelse med dit forløb udføres journalføring, for at kunne give dig den bedst mulige behandling. Ved at godkende handelsbetingelserne, giver du tilladelse til journalføring og opbevaring af oplysningerne, jf. Persondataloven § 7 og § 8. Du giver samtidig tilladelse til, at Smertefribevægelse ApS eller din behandler må kontakte dig i forbindelse med eventuelle undersøgelser/forskningsprojekter eller lignende, med det formål at belyse behandlingsindsatsens virkning/anvendelsesmuligheder/begrænsninger. 

Der gøres opmærksom på, at den registrerede har rettigheder, jf. Persondataloven, Lov nr. 429 af 31 maj 2000, vedr. Behandling af personoplysninger i form af indsigt, jf. § 31, indsigelse, jf. § 35 og mulighed for sletning af urigtige og vildledende oplysninger, jf. § 37. Endvidere er det muligt til enhver tid at trække sin tilladelse/samtykke tilbage, jf. § 38. For yderligere oplysning henvises til www.datatilsynet.dk og vores privatlivspolitik (GDPR) på www.smertefribevaegelse.dk/privatlivspolitik


Tavshedspligt og fortrolighed
Vi har som behandlere til enhver tid tavshedspligt – før, under og efter forløb med klienten. Eventuelle billeder der tages under forløbet, vil ikke blive offentliggjort uden dit samtykke hertil.

Alt udleveret materiale, herunder behandlingsplan og adgang til Smerteakademiet, er personlige og må ikke videregives eller offentliggøres uden Smertefribevægelse ApS samtykke hertil.


Ansvar
Al træning og modtagelse af undervisning sker på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i træning hos os. Smertefribevægelse ApS eller din behandler tager ikke ansvar for personskader, som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.


Sygeforsikringen Danmark
For klienter med aktivt medlemskab af Sygeforsikringen Danmark gælder nedenstående.
Ved indgåelse af et forløb, giver du hermed tilladelse til, at Smertefribevægelse indberetter dine konsultationer til Sygeforsikringen Danmark. Du er orienteret om, at dit navn og CPR-nummer anvendes i forbindelse med indberetningen, samt at du skal oplyse om medlemskab ved første samtale, da Smertefribevægelse ikke kan indberette med tilbagevirkende kraft.

Handelsbetingelser for Smertebehandler-uddannelsen

Når du tilmelder dig et eller flere moduler på Smertebehandler-uddannelsen, accepterer du samtidig disse handelsbetingelser.

Framelding
Vi tilbyder fuld refusion indtil 30 dage før hvert enkelt moduls afholdelse. Ved framelding til et modul mindre end 30 dage før afholdelse ydes ingen refusion. Du kan dog få flyttet din plads til næste gang modulet afholdes. Framelding skal altid ske skriftligt på mail til kontakt@smertefribevaegelse.dk.

Sygdom
Ved akut opstået sygdom kan tilmeldte få reserveret plads til næste gang modulet afholdes. Afmelding grundet sygdom skal altid ske skriftligt på mail til kontakt@smertefribevaegelse.dk.

Aflysning
Ved for få deltagere kan vi være nødsaget til at aflyse et modul. I tilfælde af dette vil tilmeldte rettidigt få besked via mail, og flytning til andet modul eller refundering vil blive ordnet herefter.

Få en gratis og uforpligtende 50 min. konsultation.

Kæmper du også med konstante eller tilbagevendende smerter? Vi har hjulpet tusindvis. Lad os mødes til en gratis konsultation, hvor vi vurderer, om vi også kan hjælpe dig.