Smertefribevægelse

Handelsbetingelser

Smertefribevægelse ApS
Mossøvej 2
8240 Risskov
CVR: 40566562
+45 20 77 06 90
kontakt@smertefribevaegelse.dk

Når du indgår et forløb accepterer du samtidig nedenstående handelsbetingelser.
________________________


Betaling.
Du kan enten vælge at betale med betalingskort eller MobilePay.
Forløbet betales forud, og betaling skal ske forud for forløbets opstartssession, medmindre andet er aftalt.


Afbud senest 24 timer før din aftale.
Ved afbud mindre end 24 timer før aftale, kan din session IKKE flyttes, og vil derfor tælles som en benyttet session. Ved afbud mere end 24 timer før aftale, kan du få den flyttet til et senere tidspunkt. Afbud skal afgives på mail til din behandler eller ved at ringe til 20770690. Skulle du være forsinket til en session, er det ikke muligt at forlænge sessionen – den afsluttes til aftalt tid.


Afbrydelse af forløbet før tid og refundering.

Er du tilfreds med dine resultater, eller er der anden årsag til at du vil afbryde samarbejdet, kan forløbet afbrydes før det aftalte antal sessioner er afholdt. Dog udregnes en ny forløbspris på baggrund af antal afholdte sessioner, som ses i tabellen nedenfor:

Kr. 927,- pr. konsultation ved mindre end 10 sesssioner afholdt.
Kr. 807,- pr. konsultation ved mindre end 20 sesssioner afholdt.
Kr. 750,- pr. konsultation ved mindre end 30 sesssioner afholdt.

Er der aftalt en ratebetalingsordning, skal eventuelle tilbageværende rater for allerede afholdte sessioner stadig afregnes.


Forløbets afholdelse.
Dine sessioner vil enten blive afholdt på vores klinik på Mossøvej 2, 8240 Risskov eller online. Der er mulighed for igennem forløbet at veksle mellem online- eller fysisk session.

Du kan altid kontakte Smertefribevægelse eller din behandler for at svar på spørgsmål gennem dit forløb. Dog må det ikke forventes, at der svares uden for sædvanlig åbningstid.


Journalføring.
I forbindelse med dit forløb udføres journalføring, for at kunne give dig den bedst mulige behandling. Ved at godkende handelsbetingelserne, giver du tilladelse til journalføring og opbevaring af oplysningerne, jf. Persondataloven § 7 og § 8. Du giver samtidig tilladelse til, at Smertefribevægelse ApS eller din behandler må kontakte dig i forbindelse med eventuelle undersøgelser/forskningsprojekter eller lignende, med det formål at belyse behandlingsindsatsens virkning/anvendelsesmuligheder/begrænsninger. 

Der gøres opmærksom på, at den registrerede har rettigheder, jf. Persondataloven, Lov nr. 429 af 31 maj 2000, vedr. Behandling af personoplysninger i form af indsigt, jf. § 31, indsigelse, jf. § 35 og mulighed for sletning af urigtige og vildledende oplysninger, jf. § 37. Endvidere er det muligt til enhver tid at trække sin tilladelse/samtykke tilbage, jf. § 38. For yderligere oplysning henvises til www.datatilsynet.dk og vores privatlivspolitik (GDPR) på www.smertefribevaegelse.dk/privatlivspolitik


Tavshedspligt og fortrolighed.
Vi har som behandlere til enhver tid tavshedspligt – før, under og efter forløb med klienten. Eventuelle billeder der tages under forløbet, vil ikke blive offentliggjort uden dit samtykke hertil.

Alt udleveret materiale, herunder behandlingsplan og adgang til Smerteakademiet, er personlige og må ikke videregives eller offentliggøres uden Smertefribevægelse ApS samtykke hertil.


Ansvar.
Al træning og modtagelse af undervisning sker på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i træning hos os. Smertefribevægelse ApS eller din behandler tager ikke ansvar for personskader, som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

Sygeforsikringen Danmark.
For klienter med aktivt medlemskab af Sygeforsikringen Danmark gælder nedenstående.
Ved indgåelse af et forløb, giver du hermed tilladelse til, at Smertefribevægelse indberetter dine konsultationer til Sygeforsikringen Danmark. Du er orienteret om, at dit navn og CPR-nummer anvendes i forbindelse med indberetningen, samt at du skal oplyse om medlemskab ved første samtale, da Smertefribevægelse ikke kan indberette med tilbagevirkende kraft.


____________________________________________________________________________________________
Abonnementsbetaling for Stærk & Smidig.
Betaling foregår automatisk over EasyPay. Du tilknytter dit betalingskort én gang til det link, der er vedhæftet i mailen med din oprindelige faktura.
Trækningen sker med 1 måneds mellemrum fra den dato, du tilknytter dit kort.


Opsigelse for Stærk & Smidig.

Opsigelsesperioden er den løbende måned + den efterfølgende måned.
Et abonnement med en rabat har en bindingsperiode på 3 måneder.
Opsigelse skal ske over mail til kontakt@smertefribevaegelse.dk.

Disse handelsbetingelser er opdateret d. 1/6-2022.

Få en gratis og uforpligtende 50 min. konsultation.

Kæmper du også med konstante eller tilbagevendende smerter? Vi har hjulpet hundredevis. Lad os mødes til en uforpligtende snak, hvor vi vurderer om vi også kan hjælpe dig.