Søg
Close this search box.

Privatlivspolitik (GDPR)

Oplysning om behandlingen af de personoplysninger, vi indsamler om dig.

1. Dataansvarlig

Smertefribevægelse APS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet og behandler om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Smertefribevægelse APS
Adresse: Edouard Suensons Gade 4A, st. 1. 8200 Aarhus N
CVR nr: 40 56 65 62
Tlf: 70 60 40 16
mail: kontakt@smertefribevaegelse.dk

Vi bekræfter, at vi er bekendte med Persondataforordningen, som trådte i kraft den 25. maj 2018.

2. Behandling af personoplysninger

Som kunde hos Smertefribevægelse giver du samtykke til at Smertefribevægelse kan indsamle, opbevare, registrere og behandle almindelige og andre personfølsomme oplysninger om dig.

Der er tale om oplysninger til brug for den opgave, som Smertefribevægelse er blevet bedt om at løse, af dig eller tredjepart (fx forsikringsselskab, psykologrådgivning, kommune), og udelukkende til brug herfor.

Smertefribevægelse kan indhente personfølsomme oplysninger/data til internt brug i klinikken eller eksternt.

Dette gælder i forbindelse med  samtaleterapi, rådgivning, coaching, træning, undervisning eller supervision (såvel face-to-face konsultationer som online konsultationer), og i forbindelse med journalføring, samt opbevaring af dine oplysninger.

2.1. Kundeforhold i 1:1 konsultationer og holdkonsultationer

Almindelige personoplysninger:
Som kontaktoplysninger er der brug for følgende oplysninger: Navn, e-mail og telefonnummer.
Disse kontaktoplysninger behandles endvidere i regnskabsmateriale.

I forbindelse med 1:1 og evt. hold-konsultationer kan der blive behov for oplysning om adresse og CPR-nummer.

Personfølsomme oplysninger:
Undervejs i forløbet vil der blive ført journal for hver konsultation for at sikre kvaliteten af behandlingen. Journalen indeholder navn, adresse og telefonnummer hvorfor du har pligt til at tage kontakt til Smertefribevægelse, hvis der skulle opstå nogle ændringer i form af navn, adresse, telefonnr. og emailadresse.

Ved brug af whiteboard under sessionerne med har Smertefribevægelse tilladelse til at affotografere whiteboarden og gemme billedet i din journal, samt sende billedet via  mail til dig, hvis du ønsker det.

Vi anvender Google Drev til udarbejdelse af træningsprogrammer. Personoplysninger i form af navn, CPR-nummer mailadresse og adresse registreres i Terapeut booking. 

Videregivelse af informationer:
Videregivelse af informationer til f.eks. forsikringsselskab, læge eller kommune  kan kun foregå med dit samtykke skriftligt eller mundtligt. 

I forbindelse med ansøgning om forlængelse af timeantal, informerer Smertefribevægelse kortfattet om mit forløb (indhold, fremskridt, behandlingsplan) til den henvisende/betalende part. Desuden laves et kortfattet afsluttende skriv hvori der beskrives hvad der er arbejdet med under forløbet, samt evt. resterende symptomer og status ifht. raskmelding/sygemelding.

3. Datasikkerhed

Alle personoplysninger og følsomme oplysninger opbevares i henhold til retningslinjer fra GDPR.

Af praktiske årsager vil sletning af personfølsomme oplysninger blive slettet senest ved udløb af det kalenderår, hvor seneste konsultation har fundet sted med mindre andet aftales.

Personoplysninger til brug for regnskab opbevares i henhold til lovgivning.

4. Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter Persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

  • Retten til at blive oplyst om behandling af data
  • Retten til indsigt i egne personoplysninger
  • Retten til berigtigelse
  • Retten til sletning
  • Retten til begrænsning af behandling
  • Retten til udlevering af data
  • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os – kontaktoplysninger finder du øverst.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

5. Ændringer

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer af Persondatapolitikken fra tid til anden. Den til enhver tid gældende Persondatapolitik vil være tilgængelig på hjemmesiden https://smertefribevaegelse.dk.  

Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Senest opdateret: 1. juni 2022