Smertefribevægelse

Privatlivspolitik (GDPR)

Oplysning om behandlingen af de personoplysninger, vi indsamler om dig.

1. Dataansvarlig

Smertefribevægelse APS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet og behandler om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Smertefribevægelse APS
Adresse: Edouard Suensons Gade 4A, st. 1. 8200 Aarhus N
CVR nr: 40 56 65 62
Tlf: 20 77 06 90
mail: [email protected]

Vi bekræfter, at vi er bekendte med Persondataforordningen, som trådte i kraft den 25. maj 2018.

2. Behandling af personoplysninger

Som kunde hos Smertefribevægelse skal du give samtykke til indsamling og behandling af både almindelige og personfølsomme oplysninger

2.1. Kundeforhold i 1:1 konsultationer og holdkonsultationer

Almindelige personoplysninger:

Som kontaktoplysninger er der brug for følgende oplysninger: navn, e-mail og telefonnummer.

Disse kontaktoplysninger behandles endvidere i regnskabsmateriale.

I forbindelse med 1:1 og evt. hold-konsultationer kan der blive behov for oplysning om adresse og CPR-nummer.

Personfølsomme oplysninger:
Undervejs i forløbet vil der blive ført journal for hver konsultation for at sikre kvaliteten af behandlingen.

Vi anvender Google Drev til udarbejdelse af træningsprogrammer. Personoplysninger i form af navn, CPR-nummer, mailadresse og adresse registreres i Sports Solution og Terapeut Booking.

Der videregives og sælges ikke personoplysninger til 3. part.

3. Datasikkerhed

Alle personoplysninger og følsomme oplysninger opbevares i henhold til retningslinjer fra GDPR.

Af praktiske årsager vil sletning af personfølsomme oplysninger blive slettet senest ved udløb af det kalenderår, hvor seneste konsultation har fundet sted med mindre andet aftales.

Personoplysninger til brug for regnskab opbevares i henhold til lovgivning.

4. Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter Persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

  • Retten til at blive oplyst om behandling af data
  • Retten til indsigt i egne personoplysninger
  • Retten til berigtigelse
  • Retten til sletning
  • Retten til begrænsning af behandling
  • Retten til udlevering af data
  • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os – kontaktoplysninger finder du øverst.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

5. Ændringer

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer af Persondatapolitikken fra tid til anden. Den til enhver tid gældende Persondatapolitik vil være tilgængelig på hjemmesiden https://smertefribevaegelse.dk.  

Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Senest opdateret: 28. oktober 2020